Begrippenlijst

Ontwerp

Je camper gaat waarschijnlijk een aantal elektrotechnische componenten bevatten. Met het ontwerpen hiervan denk je van tevoren na over welke verbruikers je allemaal hebt en welke componenten er nodig zijn om deze verbruikers van energie te voorzien. Het ontwerp bevat tenminste het volgende:

  • Lijst met verbruikers (de verbruiksstaat)
  • Lijst met componenten die nodig zijn om de verbruikers van energie te voorzien
  • Een overzicht van kabels welke nodig zijn om de componenten met elkaar te verbinden (het is erg belangrijk om de juiste kabeldikte te gebruiken!)

Ook kan een (simpel) blokschema helpen om zaken als kabellengte en benodigde componenten inzichtelijk te maken.

Huishoudaccu

Dit is de accu (of accu’s) die al je toegevoegde verbruikers van energie voorzien

Verbruikers

De verbruikers zijn alle apparaten die je in je camper hebt die elektriciteit gebruiken om te werken. Doorgaans zijn er 2 soorten gebruikers van toepassing in je camper:

12 volt gelijkspanning verbruikers

Deze verbruikers werken op 12 volt gelijkspanning, dit is de spanning die sowieso aanwezig is in je camper omdat de elektronica van je bus daarop werkt. Ook de spanning vanuit je huishoudaccu is 12 volt.

230 volt wisselspanning verbruikers

Deze verbruikers maken gebruik van 230 volt wisselspanning. Dit zijn apparaten die je thuis in het stopcontact zou steken om te laten werken.

Vermogen

Met het (elektrische) vermogen bedoelen we de hoeveelheid energie die een verbruiker op een bepaald moment verbruikt. Dit geven we aan met de eenheid watt. Deze waarde staat (meestal) aangegeven op het typeplaatje van de verbruiker.

Standaardverbruikers

Iedereen met een elektrische installatie in de camper heeft een aantal standaardverbruikers. Wij houden standaard rekening met de volgende zaken:

  • Verlichting: 20 watt, 4 uur per dag
  • Telefoonladers: 2 laders
  • Waterpomp: standaard opvoerpomp
Laden vanuit de dynamo

De meeste mensen kiezen er voor om de huishoudaccu te laden m.b.v. de dynamo van de bus. Deze manier van laden is erg handig omdat elke keer als je met de bus op pad gaat je huishoudaccu wordt bijgeladen. Vaak wordt een installatie zo ontworpen dat de dynamo rechtstreeks aan de huishoudaccu wordt gekoppeld wanneer dit een loodaccu betreft, dit heeft echter een aantal nadelen. De startaccu van de bus wordt op een nogal ‘lompe’ manier geladen, de dynamo van de bus levert een vaste laadspanning die, als deze te lang op je huishoudaccu is aangesloten dus bij lange ritten, slecht kan zijn voor je huishoudaccu. Bij lithium accu’s is deze manier van laden helemaal niet aan te raden omdat de laadstroom véél te hoog wordt en een erg grote belasting is op je dynamo (leggen we nog een keer uitgebreid uit!).

Om deze problemen te voorkomen maken we gebruik van een zogenaamde DC-DC converter welke óók als acculader fungeert (productvoorbeeld). Het voordeel van deze apparaten is dat er een fatsoenlijke lader in zit die je huishoudaccu op de juiste manier laadt zodat je er de maximale levensduur uit kan halen. Bij lithium accu’s wordt tevens de stroom beperkt vanuit je dynamo zodat deze ook niet onnodig wordt belast.

Opwekkers

Onder opwekkers verstaan we de apparaten en aansluitingen die je camper van energie gaat voorzien om de huishoudaccu op te laden of bijvoorbeeld je 230 volt verbruikers gaat voeden. Hierbij kan je denken aan:

  • Zonnepanelen
  • 230 volt omvormer
  • Walstroom aansluiting
  • Lader vanuit de dynamo van je camper